Aktuellt

 

Nytt meddelande angående stipendier för vistelse på Sigtunastiftelsen beviljade av Harald och Louise Ekmans forskningsstiftelse

På grund av rådande pandemi har Sigtunastiftelsen stängt gästhemmet och det går för närvarande inte att boka in beviljad vistelse. Verksamheten beräknas öppna igen den 1 september 2021. 

Information om datum för Ekmanstiftelsernas sammanträden och ansökningsperioder

Stiftelsernas styrelser har hållit sammanträden den 31 maj 2021.  Besked om tilldelade anslag kommer skickas ut via mail så snart respektive protokoll är justerat. Detta kan ta upp till fyra veckor från beslutsdatum.

Styrelserna sammanträder nästa gång den 26 oktober 2021. 

Till dessa sammanträden går det att ansöka till följande stiftelser:

Oscar och Maria Ekmans Donationsfond

Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet

Harald och Louise Ekmans forskningsstiftelse

Det digitala ansökningssystemet kommer vara öppet för ansökningar under perioden 1 september till 12 oktober 2021.  

  • Observera att stiftelserna numera endast  tar emot ansökningar via webben. Gå in på Ansökningar och  klicka på länken till respektive ansökningsblankett.
  • Observera att den som undertecknar ansökan måste identifiera sig med BankID.