Aktuellt

 

Stiftelksernas styrelser har sammanträtt den 26 oktober 2021. Information om beviljade anslag/stipendier kommer lämnas ca 3-4 veckor efter beslutsdatum

 

Styrelserna sammanträder nästa gång den 13 december 2021. 

Till dessa sammanträden går det att ansöka till följande stiftelser:

Oscar och Maria Ekmans Donationsfond

Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet

Det digitala ansökningssystemet kommer vara öppet för ansökningar till dessa stiftlser under perioden 29 oktober till  24 november 2021.  

  • Observera att stiftelserna numera endast  tar emot ansökningar via webben. Gå in på Ansökningar och  klicka på länken till respektive ansökningsblankett.
  • Observera att den som undertecknar ansökan måste identifiera sig med BankID.

Vid frågor vänligen maila till info@ekmanstiftelserna.se