Aktuellt

Stiftelsernas styrelser har sammanträtt den 7 oktober och beslutat om anslag.

Besked om beslutade anslag kommer att lämnas via mail till de sökande inom ca tre veckor.

Stiftelsernas styrelser sammanträder nästa gång den  6 december 2019. Till dessa sammanträden går det att söka anslag från följande stiftelser:

  • Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond
  • Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i Utlandet

För dessa stiftelser kommer det digitala ansökningssystemet vara öppet mellan den 15 oktober och den 15 november 2019.

För övriga stiftelser kommer information om kommande ansökningsperioder att meddelas efter den 6 december 2019.

 

  • Observera att stiftelserna numera endast  tar emot ansökningar via webben. Gå in på Ansökningar och  klicka på länken till respektive ansökningsblankett.
  • Nytt för den här ansökningsomgången är att den sökande behöver identifiera sig med BankID. Om den sökande är en juridisk person är det den som undertecknar ansökan för den sökandes räkning som behöver identifiera sig.