Aktuellt

Stiftelsernas styrelser har hållit sammanträden den 5 oktober. Besked om tilldelade anslag kommer skickas ut via mail inom tre till fyra veckor.

Styrelserna sammanträder nästa gång den 14 december 2020.

Det digitala ansökningssystemet är nu öppet för ansökningar till och med den 24 november 2020 till stiftelserna Oscar och Maria Ekmans Donationsfond och  Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i Utlandet.

För övriga stiftelser kommer 2021 års ansökningstillfällen att anslås efter sammanträde den 14 december.

  • Observera att stiftelserna numera endast  tar emot ansökningar via webben. Gå in på Ansökningar och  klicka på länken till respektive ansökningsblankett.
  • Observera att den som undertecknar ansökan behöver identifiera sig med BankID.