Aktuellt

Stiftelsernas styrelser har sammanträtt den  25 maj 2020.

Styrelsernas beslut om beviljade bidrag kommer att meddelas de sökande via mail sedan protokoll från sammanträdena justerats. På grund av rådande läge med covid 19 kan det ta lite längre tid än vanligt.

Styrelserna sammanträder nästa gång den 5 oktober 2020.

Det digitala ansökningssystemet är nu stängt och kommer att vara öppet för ansökan nästa gång mellan den 17 augusti och den 15 september. Under denna period kommer ansökningar att tas emot till stiftelserna Oscar Ekmans Donationsfond, Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i Utlandet och Harald och Louise Ekmans forskningsstiftelse (stipendium för vistelse på Sigtunastiftelsen).

För övriga stiftelser kommer nästa ansökningsperiod att anslås efter sammanträde den 5 oktober.

  • Observera att stiftelserna numera endast  tar emot ansökningar via webben. Gå in på Ansökningar och  klicka på länken till respektive ansökningsblankett.
  • Nytt för i år är att den sökande behöver identifiera sig med BankID. Om den sökande är en juridisk person är det den som undertecknar ansökan för den sökandes räkning som behöver identifiera sig.