Aktuellt

 

Styrelserna har sammanträtt den 11 oktober 2022. 

Besked om beviljade anslag kommer meddelas sökande så snart protokoll från sammanträdena är justerade vilket beräknas ta 2-3 veckor.

Styrelserna sammanträder nästa gång den 13 december 2022.

Till dessa sammanträden går det att ansöka till följande stiftelser:

Oscar och Maria Ekmans Donationsfond

Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet

Det digitala ansökningssystemet kommer vara öppet för ansökningar till dessa stiftelser under perioden 24 oktober till 23 november 2022.  

  • Observera att stiftelserna numera endast  tar emot ansökningar via webben. Gå in på Ansökningar och  klicka på länken till respektive ansökningsblankett.
  • Observera att den som undertecknar ansökan måste identifiera sig med BankID.

Vid frågor vänligen maila till info@ekmanstiftelserna.se