Aktuellt

 

Stiftelsernas styrelser har sammanträtt den 20 mars 2024.

Besked om beviljade anslag kommer meddelas de sökande inom ca tre veckor från beslutsdatum.

En ny anökningsperiod kommer vara öppen under perioden 1 april – 15 maj 2024. 

Beslut om anslag sker på sammanträden den 3 juni 2024.

Till dessa sammanträden går det att söka anslag/stipendium till följande stiftelser:

Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond

Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet

Harald och Gustaf Ekmans stiftelse för kulturminnesvård och miljövård

 

  • Observera att stiftelserna numera endast  tar emot ansökningar via webben. Gå in under fliken Ansökningar och  klicka på länken till respektive ansökningsblankett.
  • Observera att den som undertecknar ansökan måste identifiera sig med BankID.

Vid frågor vänligen maila till info@ekmanstiftelserna.se