Aktuellt

Stiftelsernas styrelser har sammanträtt den 6 december 2019 och beslutat om anslag.

Besked om beslutade anslag kommer att lämnas via mail till de sökande så snart protokollen från sammanträdena är justerade. Med anledning av kommande helger kan det bli i början av januari 2020 och utbetalning av beviljade anslag sker under januari månad.

Stiftelsernas styrelser sammanträder nästa gång den  30 mars 2020.

Det digitala ansökningssystemet kommer vara öppet vara öppet mellan den 3 februari och den 6 mars 2020.

  • Observera att stiftelserna numera endast  tar emot ansökningar via webben. Gå in på Ansökningar och  klicka på länken till respektive ansökningsblankett.
  • Nytt för den här ansökningsomgången är att den sökande behöver identifiera sig med BankID. Om den sökande är en juridisk person är det den som undertecknar ansökan för den sökandes räkning som behöver identifiera sig.