Aktuellt

  • Beslut om beviljade bidrag från sammanträden den 27 maj 2019 kommer att meddelas via mail till samtliga sökande så snart protokollen från sammanträdena är justerade. Detta brukar ta mellan tre och fyra veckor.

 

  • Stiftelsernas styrelser sammanträder nästa gång den  7 oktober 2019. Till dessa sammanträden går det att söka anslag från följande stiftelser:
  • Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond
  • Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i Utlandet
  • Harald och Louise Ekmans forskningsstiftelse

För dessa stiftelser kommer det digitala ansökningssystemet vara öppet mellan den 19 augusti och den 18 september 2019.

 

  • Observera att stiftelserna numera endast  tar emot ansökningar via webben. Gå in på Ansökningar och  klicka på länken till respektive ansökningsblankett.