Aktuellt

  • Beslut om beviljade bidrag från sammanträden den 25 mars 2019 kommer att meddelas via mail till samtliga sökande så snart protokollen från sammanträdena är justerade. Detta brukar ta mellan tre och fyra veckor.

 

  • Stiftelsernas styrelser sammanträder nästa gång den 27 maj 2019. Till dessa sammanträden går det att söka anslag från följande stiftelser:
  • Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond
  • Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i Utlandet

För dessa stiftelser kommer det digitala ansökningssystemet vara öppet mellan den 15 april och den 10 maj 2019.

För övriga stiftelser kommer nästa ansökningsperiod vara öppen i början av hösten 2019. Närmare information kommer läggas upp efter den 27 maj.

 

  • Observera att stiftelserna numera endast  tar emot ansökningar via webben. Gå in på Ansökningar och  klicka på länken till respektive ansökningsblankett.