Aktuellt

  • Stiftelsernas styrelser sammanträder nästa gång den  7 oktober 2019. Till dessa sammanträden går det att söka anslag från följande stiftelser:

 

  • Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond
  • Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i Utlandet
  • Harald och Louise Ekmans forskningsstiftelse
  •  

För dessa stiftelser kommer det digitala ansökningssystemet vara öppet mellan den 19 augusti och den 18 september 2019.

 

  • Observera att stiftelserna numera endast  tar emot ansökningar via webben. Gå in på Ansökningar och  klicka på länken till respektive ansökningsblankett.
  • Nytt för den här ansökningsomgången är att den sökande behöver identifiera sig med BankID. Om den sökande är en juridisk person är det den som undertecknar ansökan för den sökandes räkning som behöver identifiera sig.