Aktuellt

Stiftelsernas styrelser sammanträder nästa gång den  30 mars 2020.

Det digitala ansökningssystemet kommer vara öppet vara öppet mellan den 3 februari och den 6 mars 2020.

För ansökan om stipendium för studier från Oscar Ekmans stiftelse i Utlandet kommer ansökningsblankett att läggas upp den 10 februari.

  • Observera att stiftelserna numera endast  tar emot ansökningar via webben. Gå in på Ansökningar och  klicka på länken till respektive ansökningsblankett.
  • Nytt för den här ansökningsomgången är att den sökande behöver identifiera sig med BankID. Om den sökande är en juridisk person är det den som undertecknar ansökan för den sökandes räkning som behöver identifiera sig.