Aktuellt

  • Beslut om beviljade bidrag från sammanträden den 1 oktober 2018 kommer att meddelas via mail till samtliga sökande så snart protokollen från sammanträdena är justerade. Detta brukar ta mellan två och tre veckor.

 

  • Stiftelsernas styrelser sammanträder nästa gång den 4 december 2018.

 

  • En ny ansökningsperiod för stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond och Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet  kommer att vara öppen  mellan den 15 oktober och den 15  november 2018.

 

  • Ansökningar till  Harald och Louise Ekmans Forskningsstiftelse och Harald och Gustaf Ekmans stiftelse för kulturminnesvård och miljövård kommer att tas emot nästa gång under februari månad 2019.

 

  • Observera att stiftelserna numera endast  tar emot ansökningar via webben. Gå in på Ansökningar och  klicka på länken till respektive ansökningsblankett.