Aktuellt

Stiftelsernas styrelser har vid sammanträde den 27 mars fattat beslut om anslag. Besked om vilka som har beviljats anslag kommer att lämnas via mail så snart protokollen från sammanträdena är justerade.

Stiftelsernas ansökningssystem är för närvarande stängt.

Stiftelsernas styrelser sammanträder nästa gång den 1 juni 2017.

En ny ansökningsperiod kommer att vara öppen mellan den 25 april och den 10 maj 2017.

Ansökningar till Harald och Louise Ekmans forskningsstiftelse (för vistelse på Sigtunastiftelsen) kommer att tas emot nästa gång i augusti-september 2017.

 

Observera att stiftelserna numera endast  tar emot ansökningar via webben. Gå in på Ansökningar och  klicka på länken till respektive ansökningsblankett.