Aktuellt

Stiftelsernas styrelser sammanträder nästa gång den 21 maj 2018 .

En ny ansökningsperiod för stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond och Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet är nu öppen till och med den 30 april.

Ansökningar till Harald och Louise Ekmans Forskningsstiftelse kommer att tas emot nästa gång under september månad 2018.

Ansökningar till Harald och Gustaf Ekmans Kulturminnesvård och miljövård kommer att tas emot nästa gång under februari månad 2019.

Observera att stiftelserna numera endast  tar emot ansökningar via webben. Gå in på Ansökningar och  klicka på länken till respektive ansökningsblankett.