Aktuellt

Stiftelsernas styrelser har hållit sammanträden den 14 december 2020. Besked om tilldelade anslag kommer skickas ut via mail så snart respektive protokoll är justerat. På grund av kommande helger kan besked dröja till i mitten av januari 2021.

Styrelserna sammanträder nästa gång den 22 mars 2021.

Det digitala ansökningssystemet kommer vara öppet för ansökningar from den 18 januari 2021 till den 3 mars 2021. Detta gäller samtliga stiftelser (dock ej stiftelsen Oscar och Anna Ekmans Donationsfond).

  • Observera att stiftelserna numera endast  tar emot ansökningar via webben. Gå in på Ansökningar och  klicka på länken till respektive ansökningsblankett.
  • Observera att den som undertecknar ansökan behöver identifiera sig med BankID.