Aktuellt

  • Beslut om beviljade bidrag från sammanträden den 4 december 2018 kommer att meddelas via mail till samtliga sökande så snart protokollen från sammanträdena är justerade. Detta brukar ta mellan två och tre veckor.

 

  • Stiftelsernas styrelser sammanträder nästa gång den 25 mars 2019.

 

  • Observera att stiftelserna numera endast  tar emot ansökningar via webben. Gå in på Ansökningar och  klicka på länken till respektive ansökningsblankett.
  • Det digitala ansökningssystemet kommer att vara öppet för ansökningar mellan den 1 februari och 6 mars 2019.