Aktuellt

Stiftelsernas styrelser sammanträder nästa gång den 1 oktober 2018.

En ny ansökningsperiod för stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond, Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i utlandet  och Harald och Louise Ekmans forskningsstiftelse kommer att vara öppen  mellan den 15 augusti och den 12 september 2018.

Ansökningar till Harald och Gustaf Ekmans Kulturminnesvård och miljövård kommer att tas emot nästa gång under februari månad 2019.

Observera att stiftelserna numera endast  tar emot ansökningar via webben. Gå in på Ansökningar och  klicka på länken till respektive ansökningsblankett.