Aktuellt

Stiftelsernas styrelser har sammanträtt den  30 mars 2020.

Styrelsernas beslut om beviljade bidrag kommer att meddelas de sökande via mail inom 3-4 veckor sedan protokoll från sammanträdena justerats.

Styrelserna sammanträder nästa gång den 25 maj 2020.

Det digitala ansökningssystemet kommer vara öppet vara öppet för ansökan till Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond och Oscar Ekmans Stiftelse för Sverige i Utlandet mellan den 8 april och den 6 maj 2020. 

För ansökningar till övriga stiftelser kommer information om ny ansökningsperiod att lämnas efter sammanträden den 25 maj 2020.

  • Observera att stiftelserna numera endast  tar emot ansökningar via webben. Gå in på Ansökningar och  klicka på länken till respektive ansökningsblankett.
  • Nytt för i år är att den sökande behöver identifiera sig med BankID. Om den sökande är en juridisk person är det den som undertecknar ansökan för den sökandes räkning som behöver identifiera sig.