Aktuellt

Beslut från sammanträden den 19 mars 2018 kommer meddelas så snart protokoll från sammanträdena är justerade. Det kommer att ta tre till fyra veckor. Alla sökande kommer att få besked via mail från respektive stiftelse.

 

Stiftelsernas ansökningssystem är för närvarande stängt.

Stiftelsernas styrelser sammanträder nästa gång den 21 maj 2018 .

En ny ansökningsperiod kommer att vara öppen  9- 30 april.

Detta gäller endast för Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans Donationsfond,  Oscar Ekmans Stiftelse för Sverige i Utlandet och Oscar Ekmans Minnesfond.

Ansökningar till Harald och Louise Ekmans Forskningsstiftelse kommer att tas emot nästa gång under september månad 2018.

Ansökningar till Harald och Gustaf Ekmans Kulturminnesvård och miljövård kommer att tas emot nästa gång under februari månad 2019.

Observera att stiftelserna numera endast  tar emot ansökningar via webben. Gå in på Ansökningar och  klicka på länken till respektive ansökningsblankett.