Stiftelse 4

4. Stiftelsen Oscar Ekmans Minnesfond

Stiftelsen bildades år 1952 i samband med Humanistiska läroverkets 25-årsjubileum genom en donation från Oscar Ekmans efterlevande familj.Oscar Ekman

Ändamålet är i huvudsak att stödja den stipendieverksamhet vid läroverket som Oscar Ekman lagt grunden till.Stiftelsens styrelse har följande sammansättning:

Ordförande: Justitierådet Gertrud Lennander, Sollentuna

Vice ordförande: Justitierådet Kerstin Calissendorff, Stockholm

Ledamöter: Civ.ek. Oscar Ekman, Bjärka-Säby egendom, Sturefors,
Fil. kand. Gustaf Ekman, Årnäs säteri, Mariestad

Suppleant: Polisinspektör J. Oscar Ekman, Stockholm, och MSc i internationell ekonomi Gabriel Ekman, Stockholm

Sekreterare: Jur. kand Susanne Forsman, Carnegie Investment Bank.

Revisorer: Auktoriserade revisorerna Veronica Carlsson och Birgitta Bjelkberg, PwC, Stockholm