Stiftelse 2

2. Oscar Ekmans stiftelse för Sverige i Utlandet

Denna stiftelse bildades 1909 med ändamål att hjälpa emigranter att återvända till Sverige och motverka att svenskar lämnade Sverige. Sedan skälen till emigration och immigration med tiden starkt förändrats har ändamålet genom permutationsbeslut omformulerats och är numera huvudsakligen att stärka banden till Sverige, främst för utlandssvenskar.

Stiftelsen ger penningbidrag till undervisningen om Sverige i svenska skolor utomlands, till undervisningen i svenska språket vid utländska universitet och skolor samt till stipendier åt utlandssvenska barn och ungdomar för undervisning och högre utbildning i Sverige.

Stiftelsens styrelse har följande sammansättning:

Ordförande: f.d. justitierådet Kerstin Calissendorff, Stockholm

Vice ordförande: Vakant

Ledamöter: Civ.ek. Oscar Ekman, Bjärka-Säby egendom, Sturefors,
Projektledare Anne Langenskiöld Folke, Lidingö

Suppleanter: Med. dr. Alexandra Ekman, Stockholm
Ek.dr. Sophie Langenskiöld, Stockholm.

Sekreterare: Jur. kand. Susanne Forsman, Carnegie Investment Bank

Revisorer: Auktoriserade revisorerna Veronica Carlsson och Maria Fränne , PwC, Stockholm